ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน EVA 3 อุทยาน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : FT01

6 วัน 4 คืน เดินทางเดือน ธันวาคม 62 - เดือนมิถุนายน 63 โดยสายการบิน EVA AIR

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
 • เมืองไถจง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดเสวียนกวง
 • วัดเหวินหวู่
 • เมืองเจียอี้
 • ชิมชาอู่หลง
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
 • ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตึกไทเป101

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เซลฟี่ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้

วัดเหวินหวู่

 

วันที่สาม ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-

 อุทยานเหย๋หลิ่ว

 

วันที่สี่ เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)- ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)-เมืองยีหลานเจียวซี

 ตึกไทเป101

 

 วันที่ห้า นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป-ศูนย์ Germanium-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต

อุทยานทาโรโกะ

 

วันที่หก อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น

 

โดยสายการบินอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา