ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน TAIWAN EVA เป๊ะปัง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : FT02

5 วัน 3 คืน เดินทางเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 63 โดยสายการบิน EVA AIR

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
 • เมืองไถจง
 • หนานโถว
 • วัดจงไถซานซื่อ
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดเสวียนกวง
 • วัดเหวินหวู่
 • เมืองเจียอี้
 • ชิมชาอู่หลง
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
 • ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
                  

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เซลฟี่ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้

วัดเหวินหวู่

 

วันที่สาม ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก

 อุทยานเหย๋หลิ่ว

 

วันที่สี่ เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์Germanium-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง 

 ตึกไทเป101

 

 วันที่ห้า อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-Cosmetic shop-Taipei Fish Market–Mitsui Outlet Park- สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น

 

 

โดยสายการบินอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา