ทัวร์ไต้หวัน : Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GOT05

5 วัน 4 คืน เดินทางเดือน กุมพาพันธ์ - มีนาคม 2563 โดยสายการบิน THAI

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
 • เมืองเจียอี้
 • หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
 • อุทยานอาหลี่ซัน
 • ชมป่าสนพันปี
 • นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
 • เมืองไถจง
 • ตลาดกลางคืน
 • เมืองหนานโถว
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • วัดเหวินหวู่
 • เมืองไทเป
 • ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
 • ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • Germanium Power
 • ตึกไทเป 101
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
 • วัดหลงซาน
 • ร้านคอสเมติค

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เซลฟี่ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –สนามบินเถาหยวน–เดินทางเมืองเจียอี้–หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ

ตึกไทเป 101

 

วันที่สอง อุทยานอาหลี่ซัน-ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันที่สาม เดินทางเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เดินทางเมืองไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

 

เย๋หลิ่ว

 

วันที่สี่ Germanium Power-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง-แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ชมตึกไทเป 101

 

วันที่ห้า หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว -วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)-ร้านคอสเมติค- ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 

 

โดยสายการบินอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา