ทัวร์ไต้หวัน : โอ้โห!! โปรโมชั่น ไทเป อู่ไหล ทะเลสาบสุริยันจันทรา

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GOT11

4 วัน 3 คืน เดินทางเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563 โดยสายการบิน THAI

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน  ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
 • ไทจง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ตลาดกลางคืน
 • หนานโถว
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • วัดเหวินหวู่
 • ไทเป
 • ร้านคอสเมติค
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 • ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ตึกไทเป 101
 • วัดหลงซาน
 • ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • น้ำตกอู่ไหล
 • ถนนโบราณอู่ไหล
 • Germanium Power
 • DUTY FEE
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เซลฟี่ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน

หมู่บ้านสายรุ้ง

 

วันที่สอง  หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันที่สาม  ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – วัดหลงซาน(ขอพรความรัก)  – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

 

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

 

วันที่สี่  น้ำตกอู่ไหล(รวมนั่งรถราง) – ถนนโบราณอู่ไหล – Germanium Power –DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ชมตึกไทเป 101

 

โดยสายการบินอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา