ทัวร์จอร์แดน

New

GOJ02

9 วัน 6 คืน กำหนดการเดินทางเดือนเมษายน – กรกฎาคม 63 โดยสายการบินเอมิเรตส์

฿ 69,900 ฿ 69,900
New

GOJ01

7 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 63 โดยสายการบินเอมิเรตส์

฿ 46,900 ฿ 46,900
New

ZJD01

6 วัน 3 คืน กำหนดการเดินทางเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 63 โดยสายการบิน Etihad Airways

฿ 39,999 ฿ 39,999
New

VJ02

7 วัน 5 คืน กำหนดการเดินทางเดือนเมษายน 63 โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์

฿ 55,900 ฿ 55,900
New

VJ01

6 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 63 โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์

฿ 39,990 ฿ 39,990
New

BJD02

6 วัน 3 คืน กำหนดการเดินทางเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 63 โดยสายการบินรอยัลจอร์แดนเนียนแอร์ไลน์

฿ 53,900 ฿ 53,900