JP202 ทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว : ฮอกไกโด

Attribute:

SKU : JP202

Share

ทริปเที่ยวญี่ปุ่นส่วนตัว กำหนดวันเดินทางได้เอง เลือกเส้นทางได้เอง ตอบโจทย์สำหรับท่านที่ชอบการเที่ยวแบบ ทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว การเที่ยวแบบส่วนตัวข้อดีคือ อยากแวะตรงไหน อยากทานอะไร ทำได้ตามใจ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทางทัวร์ญี่ปุ่นทุกภูมิภาค ด้วยประสบการณ์จัดทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัวกว่า 30 ปี ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปจนถึง 2,000 คน รางวัลการันตีจากการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ประกันคุณภาพ 

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว

วันแรก   

 • ท่าอากาศยานชิโตะเซะแห่งใหม่
 • ดาเตะ จิไดมูระ
 • หุบเขาจิโกกุดานิ
 • ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง
 • ภูเขาไฟอุสุซาน
 • ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล

วันที่สอง   

 • ริวสึทซึ สกี รีสอร์ท
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ
 • ถนนซาไกมาจิ
 • คลองโอตารุ

วันที่สาม 

 • โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ
 • ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า
 • หอนาฬิกาซัปโปโร
 • อิออนพลาซ่า

วันที่สี่   

 • ตลาดปลานิโจ
 • ศาลเจ้าฮอกไกโด
 • พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร
 • มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
 • ถนนคนเดินทานุกิโคจิ

วันที่ห้า 

 • ท่าอากาศยานชิโตะเซะแห่งใหม่


แพ็คเกจรวม :

 • ค่ารถยนต์ส่วนตัวนำเที่ยว ตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน)
 • โรงแรม ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
 • อาหารเช้า
 • ค่าบริการไกด์พูดภาษาไทยให้บริการ (รอรับที่สนามบินคันไซและดูแลตลอดทริป)
แพ็คเกจไม่รวม :
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็นตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ (ถ้ามี)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า – ออก เมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ชำระตรงกับสายการบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ (ตามความพอใจ)
 • ค่าประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้)

เงื่อนไขและข้อกำหนด :
 •  ราคาโรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า ฯลฯ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 •  ราคาแพ็คเกจนี้สำหรับการเข้าพัก 2 ท่านขึ้นไป ถ้าเดินทางท่านเดียว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดเช็คกับเจ้าหน้าที่


 อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 4 คืน แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร   กด "ปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

  

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy