ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปเหมา ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อัพเดทล่าสุด: 2019-05-21  |  742 ผู้ชม  |  Gallery

“โครงการส่งเสริมการรับนิสิตจากกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเข้าศึกษา ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562”