ทัวร์จอร์เจีย

New

VG01

8 วัน 5 คืน เดินทางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 โดยสายการบินเตอร์กิซแอร์ไลน์

฿ 45,900 ฿ 45,900
New

PEG05

8 วัน 5 คืน เดินทางเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 โดยสายการบินเตอร์กิซแอร์ไลน์

฿ 57,900 ฿ 57,900
New

PEG04

8 วัน 4 คืน เดินทางเดือนเมษายน 2563 โดยสายการบินเตอร์กิซแอร์ไลน์

฿ 49,900 ฿ 49,900
New

HPG04

5วัน 3คืน มกราคม2563 - เมษายน 2563 โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

฿ 27,999 ฿ 27,999
New

HPG03

6วัน 4คืน ธันวาคม2562 - มกราคม 2563 โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

฿ 41,876 ฿ 41,876
New

HPG02

6วัน 4คืน ธันวาคม2562 - มกราคม 2563 โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

฿ 39,999 ฿ 39,999
New

HPG01

6วัน 4คืน ธันวาคม2562 - มกราคม 2563 โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

฿ 37,999 ฿ 37,999