สายบุญห้ามพลาด! พาชม "10 วัดจีนชื่อดังในเอเชีย"✨

Last updated: 8 พ.ค. 2563  |  5445 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สายบุญห้ามพลาด! พาชม "10 วัดจีนชื่อดังในเอเชีย"✨

สายบุญห้ามพลาด! พาชม "10 วัดจีนชื่อดังในเอเชีย"
 
มาชม เรื่องราวของ 10 วัดจีนชื่อดังในเอเชีย ที่ทั้งสวยและศักดิ์สิทธิ์สุดๆ
รับรองว่าถูกใจทั้งสายบุญและสายเที่ยวแน่นอน! 
 
 
“นั่งกระเช้านองปิง ขอพรยิ่งใหญ่ได้ยินถึงสวรรค ์”
วัดโป่หลิน (Polin Monastery), ฮ่องกง

วัดโป่หลิน✨ แลนด์มาร์คฮ่องกงชื่อดังที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปเทียนถา น หรือ พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา เป็นพระพุทธรูปสำริดประทับก ลางแจ้งที่อันสง่างามและใหญ ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 34 เมตร หันพระพักตร์ไปทางเหนือเพื่ อเฝ้าดูและอวยพรชาวจีน เป็นที่ดึงดูดพุทธศาสนิกชนจ ากทั่วทั้งเอเชีย ทั้งชาวจีนและผู้ศรัทธาเชื่ อว่าที่นี่เป็นจุดขอพรที่ดี ที่สุดในโลก มีความเชื่อว่าพรที่ขอจะไปถ ึงสวรรค์และดลบันดาลให้สมปร ารถนา

อัพเดทโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง คลิก! https://goo.gl/vXP3M8
 
 
 
 
“รวมพลังศรัทธา 4 ชนชาติจีน สู่ชาวพุทธทั่วโลก”
วัดหย่งเหอ (Lama Temples), ปักกิ่ง จีน

หย่งเหอกง หรือ วัดลามะ เป็นวัดโบราณที่รวมวัฒนธรรม  4 ชนชาติของจีน คือชนชาติฮั่น, แมนจู, มองโกล และทิเบต เข้าด้วยกัน เดิมเคยเป็นวังขององค์ชาย 4 แห่งราชวงศ์ชิง
ที่นี่เต็มไปด้วยของล้ำค่าท ี่เป็นโบราณวัตถุและสิ่งปลู กสร้างโบราณมากมาย เช่น รูปสลักพระอรหันต์บนภูเขากว ่า 449 องค์, วิหารฟูเก๋อ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศรีอ ริยเมตไตรย์แกะสลักด้วยไม้ท ่อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก  และสถาปัตยกรรมจีนอันประณีต  วิจิตรตระการตาอีกมากมาย✨

สนใจโปรแกรมทัวร์จีน คลิก! https://goo.gl/U5Wf3p
 
 
 
 “หมุนกังหันเปลี่ยนทิศ ชีวิตพลิกจากร้ายเป็นดี”
วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple), ฮ่องกง

หนึ่งในวัดชื่อดังยอดนิยมขอ งฮ่องกง ที่นี่มีความเชื่อในเรื่องข องกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไ ม่ดีออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับท ิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร ้ายกลายเป็นดีได้ ทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอ ย่างหนึ่งว่า วัดกังหันลม ที่นี่ยังขึ้นชื่อในเรื่องของเครื่องรางรูปกังหันลม ที่พกติดตัวไว้ปัดเป่าโชคร้ ายให้ออกไปจากตัวอีกด้วยจ้า

อัพเดทโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง คลิก! https://goo.gl/vXP3M8
 
 
“ขอความรักดีดีไม่มีนก รีวิวเป็นแสนได้แฟนจริง!”
วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple), ฮ่องกง

มาถึง ‘วัดหวังต้าเซียน’ ที่ตอนนี้เป็นวัดสุดฮิตคนโส ดแห่กันไปกันอยู่ในตอนนี้ รีวิวเพียบ ไปไหว้แล้วได้แฟนจริง!✨
ที่นี่ประดิษฐานเทพเจ้าหยุค โหลว หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The Moon) เป็นเทพเจ้าแห่งความรัก และการแต่งงาน ชาวจีนเชื่อว่าการผูกด้ายแด งและขอพรเรื่องความรักกับเท พหยุคโหลว ทำได้ทั้งคนโสด และ คนมีคู่แล้ว ล้วนสมหวังทั้งสิ้น คนโสดก็เป็นการขอพรให้เจอเน ื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยทำให้มีความรักที่ม ั่นคงและยืนยาว

อัพเดทโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง คลิก! https://goo.gl/vXP3M8
 
 
“สุดยอดวัดดังไต้หวัน อภินิหารแห่งเจ้าแม่กวนอิม”
วัดหลงซาน (Longshan Temple), ไต้หวัน

หนึ่งในวัดเก่าแก่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในไทเป เป็นสถานที่ที่ศาสนาพุทธและ ลัทธิเต๋ามารวมกันได้อย่างก ลมกลืน ที่นี่จึงได้ชื่อว่าเป็นต้น แบบของวัดสถาปัตยกรรมไต้หวั น มีตำนานเล่าว่าศุนย์รวมใจขอ งชาวพุทธไต้หวันแห่งนี้ถูกท ิ้งระเบิดเสียหายราบคาบเมื่ อครั้งสงครามโลกครั้งที่2 แต่รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ ประดิษฐานอยู่ภายในกลับไม่ไ ด้รับความเสียหายเลยแม้แต่น ้อย ชาวไต้หวันจึงมีความเชื่อเก ี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของ เจ้าแม่กวนอิมของที่นี่ตั้ง แต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน เชื่อว่าใครได้เดินทางไปสัก การะก็จะแคล้วคลาดจากภัยทั้ งปวง
 
อัพเดทโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน  คลิก! https://goo.gl/3mLV5k
 
 
“พิพิธภัณฑ์ทางศาสนายิ่งใหญ ่ ศูนย์รวมใจชาวพุทธในสิงคโปร ์”
วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple), สิงคโปร์

วัดพุทธที่ใหญ่และสวยงามที่ สุดในสิงคโปร์ ตัววัดทั้งหมดสร้างด้วยสถาป ัตยกรรมแบบราชวงศ์ถังของจีน อย่างละเอียดละออสวยงาม ด้วยงบประมาณมหาศาล ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบร มสารีริกธาตุบริเวณพระเขี้ย วแก้ว✨
นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความ ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ที่นี่ยังเป็นพิพิธภันฑ์ที่ ว่าด้วยเรื่องราวของธรรมะ จิตวิญญาณ ที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนา นิกายหินยานและมหายาน เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับศ าสนาพุทธที่ดีที่สุดแห่งหนึ ่งของโลก

อัพเดทโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์  คลิก! https://goo.gl/wWh7HK
 
 
 
“เก่าแก่กว่าใครในน่านน้ำ ต้นตำรับตำนานเจ้าแม่ทับทิม ”
วัดอาม่า (A-ma Temple, Macao), มาเก๊า

เป็นวัดเก่าแก่สร้างอยู่ก่อ นที่จะมีเมืองมาเก๊าเกิดขึ้ น ชาวไทยนิยมเรียกว่า วัดเจ้าแม่ทับทิม เชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาแห่ง ท้องทะเล เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านใน ท้องถิ่น ที่เวลาจะออกเดินเรือต้องมา สักการะขอพรกับอาม่าเพื่อให ้เดินทางปลอดภัยพร้อมโชคลาภ สักการะ
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังเ ดินทางมาขอเนื้อคู่ด้วยการส ักการะด้วยเทียนดอกบัวคู่อี กด้วยจ้า
 
สนใจโปรแกรมทัวร์จีน คลิก! https://goo.gl/U5Wf3p 
 
 
“วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเ ชียตะวันออกเฉียงใต้”
วัดเก็กลกสี่ (Kek Lok Si Temple), ปีนัง มาเลเซีย

เป็นวัดพุทธนิกายมหายานแบบด ั้งเดิมผสมผสานวัฒนธรรมจีน- มาเลย์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1890 หรือกว่า 130 ปีมาแล้ว
ภายในวัดประกอบด้วยห้องโถงข นาดใหญ่หลายแห่งสำหรับการปร ะกอบพิธีกรรม มีรูปปั้นของพระโพธิสัตว์ต่ างๆ รวมทั้งเทพเจ้าของจีนเป็นงา นไม้แกะสลักที่สลับซับซ้อน และที่สะดุดตาคือโคมไฟจีนที ่มีอยู่ทั่ววัด ซึ่งจะสวยงามมากยามค่ำคืน✨

สนใจโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย คลิก! https://goo.gl/Xz6RPJ 
 
 
 
“พระอารามลอยฟ้า แรงศรัทธา ปาฏิหาริย์ ท้าทายแรงดึงดูดของโลก”
วัดเฉวียนคง (Xuankong Temple) ประเทศจีน

วัดเฉวียนคงมีความโดดเด่นเป ็นที่จดจำของโลกนั่นก็คือ มีพระอารามที่ยืนหยัดอยู่บน เสาไม้ค้ำยันที่เสียบทะลุเข ้าไปในผาหิน บนความสูงกว่า 75 เมตร และมีอายุกว่า 1,500 ปีตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยเห นือ หรือประมาณปี ค.ศ. 400-500 !!
เพราะสมัยนั้นมีน้ำท่วมสูงไ ม่สามารถสร้างบนพื้นราบได้ จึงได้ยกระดับทั้งวัดขึ้นไป แขวนไว้ข้างบนหน้าผาซะเลย ซึงชะง่อนผาด้านบนจะคอยลดแร งลมแรงฝนแรงพายุแสงแดดไม่ให ้มากระทบตัวอารามได้โดยตรง เมื่อไม่มีสิ่งรบกวนอาราม ทั้งทางน้ำทางอากาศและแสงแด ดมากนักจึงทำให้อารามแห่งนี ้ยังคงความแข็งแรงมาได้จนถึ งปัจจุบันนั่นเอง
 
สนใจโปรแกรมทัวร์จีน คลิก! https://goo.gl/U5Wf3p
 
 
 
“แก้ปีชงศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์องค์ไท่ส่วยเอี๊ยะ” ✨
วัดมังกรกมลาวาส (Long lian Temple), ประเทศไทย

เมื่อพูดชื่อ “วัดมังกรกมลาวาส” หลายคนอาจจะไม่คุ้น
แต่เมื่อเรียกว่า วัดเล่งเน่ยยี่ แน่นอนว่าหลายคนคงเคยได้ยิน  เพราะเป็นวัดดังย่านเยาวราช อันเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทย เชื้อสายจีนมาแต่โบราณ และยังเป็นสถานที่ไหว้ สะเดาะเคราะห์สำหรับผู้ที่เ กิดในปีชงในแต่ละปีอีกด้วย นอกจากนี้วัดเล่งเน่ยยี่ยัง มีสาขา 2 ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี หรือวัดบรมราชาภิเษกอนุสรณ์  นั่นเอง
 
พาราไดซ์ อินเตอร์ ทัวร์ | ใบอนุญาตเลขที่ 11/07042
บริการทัวร์ดีมีคุณภาพ รับจัดกรุ๊ปเหมา ทัวร์หมู่คณะ
ท่องเที่ยวส่วนตัว ตอบสนองทุกความต้องการของลู กค้า
เพราะทุกเส้นทาง เราทำด้วยความตั้งใจ


 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้