#รีวิว Safari Island Resort Maldives
จาก คุณวัชรพงศ์
image
image
image
#รีวิว Centara Ras Fushi
จาก คุณทัศนีย์
#รีวิว ทริปโตเกียว
จาก คุณเอ็ม
#รีวิว ทริปไต้หวัน
จาก คุณพิชิตและผองเพื่อน
#รีวิว Saii Lagoon Maldives
จาก คุณอภิชัย พงศ์สินธพ
#รีวิว Centara Ras Fushi
จาก คุณลูกค้าคนพิเศษของเรา
#รีวิว Safari Island Resort Maldives
จาก คุณวิญาวรรณ
#รีวิว ทริปโตเกียว-โอซาก้า
จาก คุณปัทมวรรณ
image
#รีวิว Mafushi
จาก คุณสมบัติ คุณหนูพันธ์
#รีวิว Hard Rock
จาก คุณสยาม
#รีวิว ทริปโอซก้า-โตเกียว
จาก คุณบรรพต
#รีวิว Centara Grand
จาก คุณกาญจนา
#รีวิว Halhawalhi
จาก คุณโก้ พิทักษ์ เหิมขุนทด
#รีวิว จางเจี่ยเจี้ย
จาก คุณรัชฏายุ
#รีวิว Centara Ras Fushi
จาก คุณกรวัฒน์
#รีวิว Centara Grand
จาก คุณปารดา
#รีวิว Centara และ Mafushi
จาก คุณกฤติการ
#รีวิว So Maldives
จาก คุณนิติ คุณเหยา
#รีวิว Club Med Kani
จาก Pattana Group/Otani/Kinto Tyres
#รีวิว Anatara Kihavah Maldives
จาก ครอบครัวคุณพรรณฑิยา
#รีวิว เวียดนามกลาง
จาก ครอบครัวคุณเอ๋
#รีวิว White Orchid
จาก คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
#รีวิว Thulhagiri Island, Maldives
จาก Charmiss
#รีวิว ญี่ปุ่น
จาก บริษัทออคต้า เมมโมเรียล
#รีวิว ทริปญี่ปุน
จาก คุณสุธี
#รีวิว ทริปญี่ปุน
จาก คุณพรเพ็ญและครอบครัว
#รีวิว ทริปดานัง เวียดนาม
จาก คุณฝ้าย
#รีวิว Saii Lagoon Maldives
จาก คุณสิริพงศ์
#รีวิว Club Med Sahoro Hokkaido
จาก คุณภคนันท์
#รีวิว ทริปไต้หวัน
จาก คุณภรภัทร
#รีวิว Hurawalhi Maldives
จาก คุณณัฐธยาน์
#รีวิว Lux South Ari Atoll
จาก คุณประภาพร
#รีวิว Centara Rasfushi
จาก คุณกิ่งกาญจน์
#รีวิว Centara Rasfushi
จาก คุณวีระชัย
#รีวิว Centara Grand Maldives
จาก คุณประภาสิริและคณะ
#รีวิว ญี่ปุ่น
จาก คุณพ่อและคุณแม่ของคุณภัทรพงศ์
#รีวิว Saii Lagoon Maldives
จาก คุณณิชชา
#รีวิว Centara Rasfushi Maldives
จาก คุณปราณิญา
#รีวิว Club Med Kiroro Peak
จาก คุณธีรวรรณ
#รีวิว Lily Beach Resort&Spa Maldives
จาก คุณณภัสสรณ์
#รีวิว Radissan Blu Maldives
จาก คุณดิว
#รีวิว เที่ยวเวียดนาม
จากทริป คุณตะวันทิพย์
#รีวิว Dusit Thani Maldives
จาก คุณจอย
#รีวิว Safari Island Resort Maldives
จาก คุณประกิจ
#รีวิว Meeru Island Resort&Spa Maldives
จาก คุณอริษา
#รีวิว เที่ยวตุรกี
จากทริป คุณมินท์
#รีวิว จาก Centara ras fushi Maldives
คุณสุนีย์
#รีวิว Safari Island Resort Maldives
จากคุณยุทธภูมิ
#รีวิว Saii Lagoon Maldives
จากคุณสรญา
#รีวิว เที่ยวญี่ปุ่น 
จากทริป คุณณัฐกานต์
#รีวิว จาก Centara rasfushi Maldives
คุณเรือนขวัญ
#รีวิว Mafushi Kaani Plam Beach Maldives 5D4N
จาก คุณประภัสสร
#รีวิว เที่ยวญี่ปุ่น ”Tokyo Fuji nakoya kamikochi“
ขอขอบพระคุณรูปสวยๆจากทริปคุณณาริฎา
#รีวิว จาก Centara rasfushi Maldives
คุณวีณาณัฎฐ์
#รีวิว จาก Centara Grand Maldives 
คุณธนนันท์
#รีวิว Mafushi Kaani Plam Beach Maldives
จาก คุณสมชาย
#รีวิว รีสอร์ท Siyam World Maldives 
จาก คุณสุรพันธ์
#รีวิว Adaaran Prestige Vadoo Maldives
จาก คุณพินัย 
#รีวิว Centara ras fushi + เกาะมาฟูชิ Maldives
จาก คุณพิชชา
#รีวิว Oblu Xperience Ailafushi Maldives
จากคุณพิภพ
#รีวิว Saii Lagoon Maldives
จากคุณอรยา
 
ทริปมัลดีฟส์ Meeru Island 

จากคุณจารุวรรณ
 
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์  Thulhagiri Island 
 
จาก คุณวัชราภรณ์ 
 
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Dhigali Island & Hard Rock Maldives

จาก K.Prapassorn Zeller 

    

 
 
ทริปมัลดีฟส์ Club Med Finolhu

จากคุณสุรัสวดี
 
 
 
 
 
ทริปไต้หวัน 
 
จากคุณชนิษฏา  
 
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ ClubMed Kani
จาก คุณวิฑูรย์
 
 
 
 
ทริปตุรกี
จาก คุณเปิ้ล
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Fairmont Sirru Fen Fushi
จาก คุณพานเพ็ญ
 
 
 

ทริปตุรกี
จากคุณพิมพ์วรรณา และคุณสมยศ
 
 
 
 
ทริปไต้หวัน
จากคุณเบญจวรรณ
 
 
 
 
ทริปญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิกโก้
จากคุณฟิวส์ ธนิตศักดิ์
 
 
 
 
ทริปญี่ปุ่น โอซาก้า
จาก ม.ล.ชาวลี จรูญโรจน์ มัลลิกะมาลย์
 
 
 
 
ทริปยุโรป อิตาลี
จาก คุณภาณุ
 
 
 
 
ทริปญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต มิยาม่า
จาก คุณออน
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ W Retreat & Spa
จาก คุณธนัญญภัคว์
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Centara Ras Fushi
จาก คุณสร้อยไพลิน
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Centara Ras Fushi
จาก คุณศรัณยา
 
 
 
 
ทริปตุรกี
จาก คุณเอมอร
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Centara Ras Fushi
จาก คุณวิลาสิณี
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ ClubMed Kani
จาก คุณเบียร์
 
 
 
 
ทริปเวียดนามกลาง บานาฮิลล์
จาก คุณกุ้ง บรรพต
 
 
 
 
ทริปฮ่องกง
จาก คุณนฤมล
 
 
 
 
ทริปเวียดนามใต้
จาก คุณเบล
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Meeru Island
จาก คุณปวิชา
 
 
 
 
ทริปฮันนีมูนมัลดีฟส์ Kuda Fushi
จาก คุณวรวุฒิ
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ ClubMed Kani
จาก คุณสมชาย
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Centara Ras Fushi
จาก คุณอัญชลี
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Centara Grand Island
จาก คุณน้อย
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Centara Ras Fushi
จาก คุณอ้อยใจ
 
 
 
 
ทริปญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ลาเวนเดอร์
จาก คุณเบิร์ดและครอบครัว
 
 
 
 
ทริปเวียดนาม บานาฮิลล์
จาก คุณโชติกา
 
 
 
 
ทริปเยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์
จาก คุณรุจิพัชญ์
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Safari Island
จาก คุณธาตริภัทร
 
 
 
 
ทริปยุโรปตะวันตก เยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์
จาก คุณทัศนีย์
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Centara Ras Fushi
จาก คุณธารารัตน์
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Kuda Fushi
จาก คุณศรินญา
 
 
 
 
ทริปเวียดนาม บานาฮิลล์
จาก คุณแพรวพราว
 
 
 
 
ทริปจีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
จาก คุณพลอย
 
 
 
 
ทริปญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เบ็ปปุ พรีเมี่ยม
ชมเทศกาลดอกวิสทีเรีย เมืองซากะ คิตะคิวชู
จาก คุณธานินทร์
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Meeru Island
จาก คุณภัทรพงศ์
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Safari Island
จาก คุณอุดมศรีและคณะ
 
 
 
 
ทริปตุรกี
จาก คุณสาลินี
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Centara Ras Fushi
จาก คุณสมจิต
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Centara Ras Fushi
จาก คุณดวงใจ
 
 
 
 
ทริปตุรกี อิสตันบูล ปามุคคัลเล่ คัปปาโดเกีย
จาก คุณไพรินทร์
 
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Meeru Island
จาก คุณระวี
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Dusit Thani
จาก คุณสุชาดา
 
 
 
 
ทริปเยอรมัน
จาก คุณวรรณา
 
 
 
 
ทริปญี่ปุ่น เกียวโต นาโงย่า
จาก คุณธรรมรัตน์
 
 
 
 
ทริปเกาหลี โซล ซากุระเกาหลี
จาก คุณนันทิยา
 
 
 
 
ทริปญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ
จาก คุณชุลีพร
 
 
 
 
ทริปเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
จาก คุณพัตราสิรี
 
 
 
 

ทริปมัลดีฟส์ Thulhagiri Island
จาก คุณฐากูร
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Centara Ras Fushi
จาก คุณกัญชลิดา
 
 
 
 
ทริปยุโรป พรีเมี่ยม ออสเตรีย ฮังการี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
จาก คุณขจรศักดิ์
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ Centara Grand Island
จาก คุณกชพร
 
 
 
 
ทริปไต้หวัน ไทเป - หนานโถว - ไทจง - เจียอี้
จาก คุณธัญญพัทธ์
 
 
 
 
ทริปญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ
จาก คุณสุกัญญา
 
 
 
 
ทริปญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
จาก คุณณรัชหทัย
 
 
 
 
ทริปมัลดีฟส์ ClubMed Kani
จาก คุณศุภพงษ์
 
 
 
 
ทริปฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์
จาก คุณมารุต
 
 
 
 
ทริปไต้หวัน
จาก คุณอรอนงค์
 
 
 
 
ClubMed Kani Maldives
"ประทับใจมากค่ะ สวยมาก เหมือนได้มาฮันนีมูนเลย อยากอยู่หลายๆวัน"
- คุณแพรว ยลดา
 
 

ClubMed Finolhu Villas
จาก คุณชลธิชา

  

ทริปญี่ปุ่น ฮอกไกโด
จาก คุณพัฒนา

 

ทริปเกาหลี โซลหน้าหนาว
จาก คุณสุพัตรา

 

 
ทริปเวียดนาม บานาฮิลล์
จาก คุณเบญจวรรณ
 
 
 
ทริปโตเกียว คาวาสึ ซากุระ 5 วัน 3 คืน
จาก คุณอมรพรรณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ไปกับ paradise สนุกและค้นหาสิ่งใหม่ๆที่เราอยากเจอได้กับทัวร์นี้เลยค่ะ
ไกด์น้องเนม สนุกสนาน เพื่อนร่วมทริปน่ารักทุกคน ประทับใจค่ะ"
- คุณกิติพร
 
 
 
 
"ไปทริป Frozen Baikal เพิ่งกลับมาเมื่อวานค่ะ ประทับใจตั้งแต่จองทัวร์จนถึงวันกลับ
น้องๆ ทีมงานดูแลดีมาก ที่พักดี อาหารอร่อย (น้ำหนักขึ้นด้วย) โปรแกรมดี ประทับใจมากค่ะ"
- คุณสุปราณี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"พนักงานดูแลดีมากค่ะ มีโอกาสทริปหน้าขอใช้บริการค่ะ"
- คุณรุ่งนภา
 
 
 
"Wow w w... คือมันดีงามมากมายค่ะ สวยงามมากกก สมกับที่มันคือทะเลมัลดีฟส์จริงๆค่ะ นู๋พักที่ ClubMed Finolhu Villas
บริการพรีเมี่ยมมากๆค่ะ อาหารก็ดี รสชาติอร่อยมากก มีบัลเลอร์ส่วนตัวบริการ 24 ชม. ค่ะ อยากได้อะไรแค่กริ้งเดียวเท่านั้น
แต่ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆ ก็คงจะต้องเป็น 'พี่มาย' ค่ะ
ขอบคุณที่บริการจัดหาที่พักให้ได้ตรงตามความต้องการของนู๋ได้อย่างตรงเป๊ะ
“ฮันนีมูนนี้ที่มัลดีฟส์” ทั้งสวย ทั้งโรแมนติก และบริการดีเป็นที่สุด และต้องขอบคุณ Paradise Inter Tour มากๆค่ะ
ที่ออกแพ็คเกจที่พักดีๆ ราคาดีๆ มาให้กับพวกเรา ♥️ ขอบคุณมากที่สุด ทริปหน้าจะมาใช้บริการอีกนะคะ"
- คุณแสงรวี
 
 
 
 
"ได้รับการดูแลอย่างดี และการประสานงานที่ดีมากจากคุณเจนี่
รู้สึกคุ้มค่ากับการจองแพคเกจของ Centara Ras Fushi รู้สึกประทับใจมาก 
ถ้ามีโอกาสกลับไปเที่ยวมัลดีฟอีก จะใช้บริการอีกแน่นอนค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ"
- คุณชุติมณฑน์
 
 
 
 
 
"อยากบอกว่าประทับใจมากค่ะ ปกติจะไปทัวร์กับที่ทำงานไม่เคยไปจอยกรุ๊ปเลย หาข้อมูลนานพอสมควร
โทรไปหลายที่ ประทับใจที่พาราไดซ์อินเตอร์ที่สุด เซลล์น่ารัก น้องพลอย ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากไม่รุ้สึกอึดอัดเวลาคุยด้วย
เราไปกันหลายคน แถมมีชาวต่างชาติด้วย น้องก็แนะนำให้ข้อมูลดีมาก ตอบข้อสงสัยได้ดี เหมือนคุยกับพี่น้องรู้สึกเป็นกันเองมากคะ การบริการดีเยี่ยม
รวมๆแล้วประทับใจสุดๆ กรุ๊ปเราไป 12 คน แถมมีวันกำหนดด้วยว่าไปได้แค่ช่วงเวลานี้เท่านั้น แล้วก็อยากไปที่นั่นนี่นู้น น้องพลอยก็หาทริปลงให้จนได้
น้องพลอยยังสอบถามตลอดเวลาทั้งก่อนไปและเมื่อเดินทางกลับ ใส่ใจดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ โอกาสหน้าจะมาใช้บริการพาราอินเตอร์อีกแน่นอนค่ะ
ทริปนี้สนุกมากจริงๆ ขอบคุณพาราไดซ์อินเตอร์ค่ะ"
- คุณโบ
 
 
 
 
 
 
 
 
"วิวสวยงาม น้ำทะเลใส ถูกใจทุกคนที่ไปค่ะ"
- คุณปัณพร
 
 
 
 
 
 
 
"ประทับใจมาก อาหารอร่อย พนักงานน่ารัก ห้องสวย"
- คุณเพ็ญศรี
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ดีค่ะชอบ ไม่ติดตรงไหนค่ะ"
- คุณนันทธิดา
 
 
 
 
"ประทับใจมากค่ะ ชอบทุกอย่างเลยที่เป็นฮอกไกโด ทริปนี้ประทับใจมาก
มีไปกัน 2 บ้าน ไม่วุ่นวายดี ไกด์ดูแลดีมากๆๆ
ขอบคุณที่ดูแลตั้งแต่ทริปคิวชูปีที่แล้ว"
- คุณสุจินต์
 
 
 
 
"แฮปปี้ค่ะ เจอปลาเยอะ รีสอร์ทสวย ประทับใจ"
- คุณอรนุช
 
 
 
 
"Safari Island โอเคค่ะ เงียบดี สวยด้วยค่ะ
เจนว่าจะไปอีกนะคะ แต่จะลองดูรีสอร์ทอื่น คุณแนทแนะนำด้วยนะคะ"
- คุณเจน
 
 
 
 
 
 
 
"ขอบคุณมากนะคะ สำหรับทริป ไต้หวัน บริการดีมากค่ะ
ที่พัก อาหาร การบริการ ดีมากเลยค่ะ พี่ได้ไป ตลาดปลามาด้วยนะวันที่ 4
ตอนไปตลาด ximenting ขอไกด์ ไป ประมาณ 1 ชม. อิ่มมากกลับมา ximenting เวลาเหลือ ชิลมากๆ"
- คุณถิรดา
 
 
 
 
"สนุกดีครับ แต่อาหารส่วนใหญ่เป็นผัก อากาศหนาว ฝุ่นเยอะ
ไกด์ดี ทั้งของไทย และท้องถิ่น"
- คุณรุ่งสวัสดิ์
 
 
 
 
"การเดินทางครั้งนี้ราบรื่นดี พนักงานดูแลดี"
- คุณเตียง
 
 
 
 
 
  
 
 
 
"ดีมากเลยค่ะ ไกด์น่ารัก ที่พักดี คนขับรถก็ดี
ถ้ามีโอกาสจะหาทริปไปเที่ยวอีกนะคะ"
- คุณรัชนี
 
  
 
 
"ดีค่ะ สนุกมาก
แต่พี่ป่วยเลย ไม่ถนอมตัว โดนลมแรง แลเวไม่ยอมหลบ
ไม่มีปัญหาตรงไหนค่ะ ไกด์พยายามดูแลดีมากค่ะ"
- คุณเอ๋ วราลักษณ์
 
 
 
 
 
 
“เที่ยวชิลๆ ไกด์ดี ที่พักดี อาหารก็ดี แต่เป็นอาหารจีนซะหลายมื้อ
ได้โลคัลแค่มื้อเดียว รวมๆคือดี หนาวมากกก”
- คุณณัฐชนัญ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"การบริการดีครับ และทัวร์สนุกดีครับ"
- คุณบอย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้